ניהול פרויקטים מצד הלקוח

בפרויקטים של הקמת מערכות מידע, אנו מציעים מנהל פרויקט מנוסה ומקצועי אשר יוביל וייצג את דרישות הארגון מול בית התוכנה, יסייע במיפוי תהליכים ודרישות הארגון לפי תעדוף, יוודא עמידה בתקציב הפרויקט, בקרת לוחות זמנים, קבלת תוצרי ביינים ותוצר סופי באיכות גבוהה, יסייע במשימות המוטלות על הארגון המנהלים והעובדים בהערכות לפרויקט, יחתור למציאת פתרונות אשר עונים ל"מכאובי" הארגון, ייגשר וסייע בתוך הארגון מול ספק התוכנה ובממשקים הנילווים.